Investor relations

Tecknar avtal med Telge Energi

hubbr tecknade i höstas ett pilotavtal med Telge Energi, efter genomförd pilot under fjärde kvartalet har parterna kommit överens om ett tvåårigt samarbetsavtal. hubbr kommer att utföra försäljningstjänster åt Telge Energi.

Senaste pressmeddelanden

2017-02-17

Fjärde kvartalet oktober - december 2016

  • Nettoomsättningen för perioden var 25,1 Mkr (29,2) vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgic...

2017-02-10
  • hubbr Contact sluter avtal med Telge Energi
  • Efter lyckat pilotavtal under Q4 ingår hubbr ett tvåårigt avtal med Telge Energi kring försäljning av miljövänliga elabonnemang

2016-12-05

I enlighet med beslut på hubbrs årsstämma 2016 har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2017.


Kalendarium

2017-05-19
Delårsrapport Q1 2017
2017-06-08
Årsstämma 2017

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Vendator Christian Paulsson