Investor relations

Senaste pressmeddelanden

2017-10-18
Regulatorisk

Som kommunicerats i pressmeddelanden mellan den 10 juli 2017 och den 14 augusti 2017 är hubbr AB inkl. fyra av dess dotterbolag under företagsrekonstruktion. Styrelsens bedömning är att det i grund och botten finns en frisk verksamhet och vidtagna besparingsåtgärder börjar ge önskad effekt, men likviditetspåverkan har infunnit sig för sent i tiden.

2017-10-06
Regulatorisk

Som kommunicerats i pressmeddelanden mellan den 10 juli 2017 och den 14 augusti 2017 är hubbr AB inkl. fyra av dess dotterbolag under företagsrekonstruktion. Styrelsens bedömning är att det i grund och botten finns en frisk verksamhet och vidtagna besparingsåtgärder börjar ge önskad effekt, men likviditetspåverkan har infunnit sig för sent i tiden.

Kalendarium

2017-11-24
Delårsrapport Q3 2017
Delårsrapport för kvartal tre 2017 lämnas senast den 24 november.

Senaste rapport

IR-kontakt

Peter Öster, Styrelseledamot och VD

Tel: 070-55 33 88 6
E-post: peter.oster@hubbr.se