Investor relations

Senaste pressmeddelanden

2017-02-17
Regulatorisk

Fjärde kvartalet oktober - december 2016

  • Nettoomsättningen för perioden var 25,1 Mkr (29,2) vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till 1,2 Mkr (-2,5) vilket är en ökning med 3,7 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till 3,6% (-10,5%)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,9 Mkr (-3,0) vilket är en förbättring med 3,1 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2015
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,56)
2017-02-10
Regulatorisk
  • hubbr Contact sluter avtal med Telge Energi
  • Efter lyckat pilotavtal under Q4 ingår hubbr ett tvåårigt avtal med Telge Energi kring försäljning av miljövänliga elabonnemang
2016-12-05
Regulatorisk

I enlighet med beslut på hubbrs årsstämma 2016 har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2017.

Kalendarium

2017-05-19
Delårsrapport Q1 2017
2017-06-08
Årsstämma 2017

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Vendator Christian Paulsson