Investor relations

Tecknar nytt kundavtal för Field Marketing

hubbrs Field Marketing verksamhet sluter nytt löpande kundavtal med en uppskattad omsättning om 4 - 5 mkr på årsbasis. Avtalet är en utökning av ett befintligt engagemang inom Contact verksamheten till att nu även omfatta Field Marketing tjänster runt om i Sverige.

Läs mer 

 

Senaste pressmeddelanden

2016-12-05

I enlighet med beslut på hubbrs årsstämma 2016 har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2017.


2016-11-14

Med referens till fredagens pressmeddelande med titeln "hubbr tecknar nytt kundavtal för Field Marketing", publicerat den 11 november 2016, klockan 08:30 CET, vill bolaget förtydliga att kunden i fråga är Sveriges Ene...


2016-11-11

Tredje kvartalet juli - september 2016

  • Nettoomsättningen för perioden var 22,8 Mkr (21,6) vilket är en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick til...

Kalendarium

2017-02-17
Bokslutskommuniké 2016

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Vendator Christian Paulsson