Investor relations

hubbr säkerställer finansiering till hubbr finance factoring verksamhet

- Det är mycket glädjande att hubbr hittat en långsiktig finansieringspartner i Kreditfonden där vi tillsammans kan expandera verksamheten. Jag ser med tillförsikt på vår tillväxt inom fakturaköp och factoring, säger Christian Paulsson, VD hubbr AB.

Senaste pressmeddelanden

2016-06-28
  • Beslut om riktad nyemission om 500 000 aktier
  • Emissionskurs 2,00 kr per aktie

2016-05-27

Första kvartalet januari - mars 2016

  • Nettoomsättningen för perioden var 27,0 MSEK vilket är en ökning med 50 % jämfört med samma period föregående år (18,0 MS...

2016-05-26

VD Christian Paulsson redogjorde för resultatet och verksamheten under 2015, samt redogjorde för vad som har initierats för att vända resultatet under 2016.


Kalendarium

2016-08-27
Delårsrapport Q2 2016

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Vendator Christian Paulsson