Investor relations

Senaste pressmeddelanden

2017-08-14
Regulatorisk

Tingsrätterna i Solna respektive Stockholm har idag fattat beslut om att företagsrekonstruktionerna för hubbr AB (publ) samt dotterbolagen hubbr Contact Center AB, Vendator Callcenter AB, hubbr People AB och Makalös AB får fortgå till åtminstone 2017-10- 10.

2017-08-09
Regulatorisk

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer rekonstruktören offentliggöra en preliminär rekonstruktionsplan, varför denna publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i rekonstruktionsplanen är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporter att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. De nu publicerade ekonomiska utfallen innehåller internfakturering mellan koncernbolagen, vilket kommer att elimineras i koncernredovisningen som publiceras i samband med Q2 rapporten som lämnas senast 2017-08-25.

2017-08-08
Regulatorisk
Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer rekonstruktören offentliggöra en preliminär rekonstruktionsplan, varför denna bifogas även detta pressmeddelande.

Kalendarium

2017-08-25
Delårsrapport Q2 2017
Delårsrapport för kvartal två 2017 lämnas senast fredag den 25 augusti 2017.
2017-09-06
Extra bolagsstämma
onsdagen den 6 september 2017 kl 10:00 på Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand, Bromma.

Senaste rapport

IR-kontakt

Peter Öster, Styrelseledamot och VD

Tel: 070-55 33 88 6
E-post: peter.oster@hubbr.se