Investor relations

Valberedning

Valberedning har utsetts i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2015. Valberedningen har följande sammansättning:

Mattias Kellquist, utsedd av Gruppo AB
Christian Pålsson, utsedd av Paulsson Advisory AB
Lennart Torstensson, utsedd av Gråmunkgränd Förvaltnings AB
Peter Öster, utsedd av Bredviks Gård AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen välkomnas göra detta via mail eller telefon till Peter Öster eller brev till Valberedningen, Hubbr AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma.

För mer information kontakta:
Peter Öster, styrelseordförande, Hubbr AB
08-554 900 90
peter.oster@hubbr.se

Vendator byter namn till Hubbr

- Vi kände att våra gamla namn inte längre representerade oss och vår verksamhet. Därav det nya namnet Hubbr vilket understyrker vår delvis nya inriktning. Vi är hubben i kundkontakterna oavsett kommunikationskanal eller kundrelation, säger Christian Paulsson, VD och koncernchef för nya Hubbr.

Läs mer om namnbytet

Senaste pressmeddelanden

2016-05-12

Hubbr AB:s årsredovisning för 2015 är nu publicerad Hubbr AB meddelar idag att företaget publicerat årsredovisningen för 2015 på företagets webbplats htt...


2016-04-25

Aktieägarna i hubbr AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 17.00 på Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand.


2016-03-16

hubbr AB har idag ingått finansieringsavtal med Scandinavian Credit Fund I AB ("Kreditfonden") rörande finansiering av hubbr finance (fd. Rationell Finans). Genom finansieringsavtalet kommer hubbr finance kunna mångdubbla sin verk...


Kalendarium

2016-05-26
Årsstämma 2016
Årsstämma kommer att hållas den 26 maj 2016 kl 17:00 på hubbr:s huvudkontor Gustavslundsvägen 143 i Bromma.
2016-05-27
Delårsrapport Q1 2016
Delårsrapport för kvartal 1, 2016 lämnas senast den 27 maj 2016.

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@vendator.se

Vendator Christian Paulsson