Investor relations

Senaste pressmeddelanden

2017-06-08

VD Christian Paulsson redogjorde för resultatet och verksamheten under 2016, samt redogjorde för vad som har initierats för att vända resultatet under 2017.

2017-05-19
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2017

  • Nettoomsättningen för perioden var 21,4 Mkr (27,0) vilket är en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till -1,2 Mkr (-4,3) vilket är en ökning med 3,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till -6,8% (-16,9%) 
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,5 Mkr (-4,6) vilket är en förbättring med 3,1 Mkr jämfört med första kvartalet 2016
  • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,83)
  • hubbr tecknade avtal för ett pilotprojekt under det första kvartalet, som vid en förlängning uppskattas generera en årsomsättning på 3 Mkr
  • Kassaflödet för perioden är 1,1 Mkr (-3,8), vilket är en ökning jämfört med föregående period samma år.

Kalendarium

2017-08-25
Delårsrapport Q2 2017
Delårsrapport för kvartal två 2017 lämnas senast fredag den 25 augusti 2017.

Senaste rapport

IR-kontakt

Christian Paulsson, VD

Tel: +46 702 777 833
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Vendator Christian Paulsson